short wigs for men black wigs short human hair wigs wigs for black women cosplay wigs long curly wigs wigs cheap wigs for kids wigs short hair wigs short hair party wigs wigs online brown wigs long wigs for kids colorful wigs wigs for men mens wigs real hair wigs wigs for white women wigs for africa kids wigs brazilian hair human hair extensions u part wig

vibrators for sale women sex toys best sex toys Best vibrater lesbian sex toys male sex toys vibrators for sale bondage gear adult products vibrater bedroom toys women toys bondage toys toys for adults sex toys vibrators for women cheap vibrators toys adults toys for couples lesbian toys male toys adult vibrators adultsextoys dick toys female toys quiet vibrators rabbit toys couples toys silent vibrators strap on toys masterbation toys buy strap on glass toys rabbit vibrater toys woman adult female toys toy saxophone discount vibrators cheap rabbit vibrators waterproof rabbit marital aids rabbit vibe xxx toys pleasure toys strapon masterbaiting toys adult women toys sez toy large rabbit vibrator rabbit pearl
Koristi zelene nabave

Zajednice diljem svijeta suočavaju se s dramatičnim posljedicama klimatskih promjena, pretjeranim korištenjem prirodnih resursa, prijetnjama bioraznolikosti i povećanjem siromaštva. Ovi problemi ne mogu se riješiti bez pomaka prema održivijim praksama proizvodnje i potrošnje. Kada bi se milijuni eura, utrošili na proizvode i usluge koje potiču održivi razvoj, ostvario bi se značajan pomak prema održivosti.

 

co2

Smanjenje utjecaja na okoliš:

Svaki kupljeni proizvodi ili usluge tijekom svog životnog vijeka imaju određene negativne utjecaje na okoliš – od pridobivanja sirovina, proizvodnje proizvoda pa sve do njegove uporabe i zbrinjavanja. Odluke koje se donose pri nabavi proizvoda i usluga, mogu drastično smanjiti te negativne učinke, kako lokalno tako i globalno. Na tržištu je dostupno sve više okolišno prihvatljivih proizvoda po prihvatljivim cijenama – to su, primjerice, energetski efikasne školske zgrade, „zelena“ električna energija, organska hrana i čišći javni prijevoz.

dop

Poticanje društvenog napretka:

Naše kupovne navike također imaju društvene implikacije pa javna nabava može unaprijediti i stanje društva – ona može jamčiti dobre radne uvjete za ugovorene građevinske radnike, osigurati pristup javnim zgradama osobama s invaliditetom, pružiti nove mogućnosti za zapošljavanje marginaliziranih skupina, sprječavati radno iskorištavanje djece ili podupirati pravednu konkurentnu robnu razmjenu.

kune

Postizanje financijske efikasnosti:

Pametna nabava ujedno znači i troškovno efikasnu nabavu. Često je slučaj da je početna nabavna cijena odlučujuća pri kupnji proizvoda ili usluga, dok se troškovi korištenja energije i vode, održavanja i odlaganja na kraju životnog vijeka zanemaruju. Također, mnogi proizvodi se bespotrebno kupuju, pa je, stoga, jasno da je moguće ostvariti značajne uštede.

analysis

Poboljšanje javnog imidža i povećanje legitimnosti:

Provođenje politike održive javne nabave je vrlo djelotvoran način za iskazivanje predanosti održivom razvoju u cjelini.

global

Doprinos globalnoj održivosti:

Utjecaj održive nabave može se osjećati na globalnoj razini, od doprinosa smanjenju stakleničkih plinova i sprječavanju uništavanja šumskih površina, do poboljšanja životnih uvjeta malih proizvođača u zemljama u razvoju podržavanjem „Fair Trade“ inicijative.

 

Održivom nabavom mogu se ostvariti pozitivne promjene – okolišne, društvene i financijske. Za sada, međutim, javne uprave oklijevaju primjenjivati okolišne i društvene kriterije pri javnoj nabavi, s jedne strane zbog nedostatka potpore, a s druge strane zbog nedostatka testiranih i isprobanih alata.

Održiva nabava podrazumijeva kupovinu proizvoda i usluga koji su, što je to više moguće, održivi – koji integriraju najmanji negativni utjecaj na okoliš s najvećim društvenim pozitivnim učincima. Najjednostavnije, to bi značilo da se uvijek kupuje reciklirani papir ili proizvodi (npr. kava) koji nose oznaku „Fair Trade („Fair Trade“ je pojam poštenog trgovanja, a razvio se iz potrebe da se zaustavi ekonomsko iskorištavanje zemalja u razvoju - da bi proizvodi dobili oznaku „Fair Trade“ moraju biti proizvedeni na način koji ne ugrožava ljudska prava niti prava radnika i koji promiče i jača ekonomiju zemlje.)“.

U svom najsloženijem obliku, održiva javna nabava znači sustavnu integraciju kriterija utjecaja na okoliš i društveni razvoj u sve aktivnosti nabave, bez obzira radi li se o nabavi roba, usluga ili radova – od definiranja stvarnih potreba, preko određivanja odgovarajućih tehničkih specifikacija i postupka vrjednovanja ponuda pa do praćenja izvršenja i rezultata.

Održiva javna nabava može zahtijevati razmatranje cijeloga niza karakteristika proizvoda i usluga koje se kupuju, primjerice:

  • uporabu netoksičnih tvari i obnovljivih materijala;
  • potrošnju energije i vode tijekom korištenja;
  • zbrinjavanje, ponovno korištenje i uporabu (recikliranje) materijala na kraju životnog ciklusa;
  • radne uvjete pri pružanju usluga;

Proces održive nabave može biti jednostavan, što će se postići, primjerice, navođenjem određenih kemikalija u tehničkoj specifikaciji natječaja za proizvode za čišćenje koje nisu prihvatljive. Ili, može biti iznimno složen i uključiti, primjerice, ocjenu cjelokupnog plana čišćenja vašega ureda. Jedino uzimajući u obzir cjeloživotne ukupne troškove i koristi vaših nabavnih aktivnosti, moći ćete osigurati efikasnost vašega poslovanja. Nabava i održiva nabava trebaju biti jedna i ista aktivnost.